Poster Teacher Design Teams

Projectopzet #SoETDT

De centrale doelstelling van het project #SoETDT was het analyseren, ondersteunen en faciliteren van de methodiek van Teacher Design Teams (TDT). Vier TDTs werden opgestart, één in elke partnerinstelling. Een team bestond uit een aantal leden en een coach. De aantallen wisselen per team van 3 tot 5 à 6 leden.

De doelen van de Teacher Design Teams in deze context waren:

  • gezamenlijk digitale curriculummaterialen voor de lerarenopleiding te ontwikkelen,
  • lerarenopleiders te professionaliseren op het vlak van de integratie van digitale middelen in hun onderwijspraktijk.

Het project bestond uit drie delen:

  1. ontwerp door de teams,
  2. ondersteuning van de coaches in een coachingstraject,
  3. onderzoek naar condities voor de succesvolle implementatie van de teams.

De TDTs hadden volgende ontwerpopdrachten:

  • Eén team ontwierp een leerlijn mediawijsheid voor de opleiding kleuteronderwijs.
  • Een tweede TDT ontwierp digitale cursussen voor het opleidingsonderdeel mediakunde in zowel de opleiding kleuter- als lager onderwijs.
  • Een ander team maakte voor de verkorte opleiding lager onderwijs een blended traject rond lesvoorbereidingen.
  • De ontwerpopdracht van het vierde TDT betrof het ontwerpen van een blended traject voor het opleidingsonderdeel Wereldoriëntatie binnen de opleiding lager onderwijs.

Naast empirisch opgebouwde praktijkvoorbeelden, levert #SoETDT beleidsaanbevelingen, publicaties en allerlei ondersteunende materialen als output. Je vindt alle materialen op deze website.

Het project werd door UGent onderbouwd met een sterke onderzoekslijn aan de hand van een Delphistudie. Meer info:

Partners

UGent

Universiteit Gent

www.ugent.be/

UC Leuven Limburg

UC Leuven Limburg

www.ucll.be

Odisee

odisee

www.odisee.be

School Of Education

School of Education

associatie.kuleuven.be/schoolofeducation